Suoraan sisältöön

Väitös: Effectiveness of individual and group-based neuropsychological interventions for young adults with dyslexia

Johanna Nukari puolusti 9.6.23 psykologian alan väitöskirjaansa lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Väitöstyössä tutkittiin yksilö- ja ryhmämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus. Osallistujat satunnaistettiin joko yksilökuntoutukseen, ryhmäkuntoutukseen tai kontrolliryhmään, joka sai 5 kk odotusajan jälkeen vastaavan kuntoutuksen kuin heti kuntoutuksessa aloittaneet.

Tutkimus osoitti, että kuntoutukseen osallistuneiden prosessointinopeudessa tapahtui kohenemista verrattuna ryhmään, joka ei saanut heti kuntoutusta. Lisäksi kuntoutusryhmissä havaittiin joidenkin itsearvioitujen tiedonkäsittelyn haasteiden sekä lukivaikeuden aiheuttaman haitan kokemuksen vähenemistä. Nämä itsearviot pysyivät samalla tasolla vielä yli vuosi kuntouksen päättymisestä.

Psyykkisen hyvinvoinnin osalta kuntoutukseen osallistuneilla havaittiin myönteistä muutosta itse arvioidussa suoritusoptimismissa, eli odotuksissa onnistumisesta jossakin tulevassa suoritustilanteessa. Kuntoutus myös kohensi kuntoutusta odottavaan ryhmään verrattuna tiedonkäsittelyn toimintoihin liittyvää elämänlaadun kokemusta ja kuntoutusryhmien tekemissä itsearvioinneissa havaittiin, että tarvittaviin tehtäviin ryhtymistä välteltiin kuntoutuksen jälkeen vähemmän ja kuntoutusryhmissä arviot itsetunnosta kohenivat.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lukivaikeutta helpottavia apuvälineitä sekä uusia strategioita ja menetelmiä opiskelu- ja työskentelytapoihin lukivaikeuden tukemiseksi ilmoitettiin otetun käyttöön kuntoutusryhmissä kontrolliryhmää merkitsevästi enemmän. Vielä 15 kuukautta kuntoutuksen päättymisen jälkeen kolme neljäsosaa osallistujista raportoi edelleen käyttävänsä kuntoutuksessa omaksumiaan strategioita. Myös henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet keskimäärin saavutettiin.

Voit tutustua väitöskirjaan täältä.


Sisältö päivitetty 15.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons