Suoraan sisältöön

Mitä matematiikan vaikeus tarkoittaa?

Matematiikan vaikeus tarkoittaa sitä,
kun henkilön on vaikea ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja oppia peruslaskutaitoja.

Matematiikan vaikeus voi johtua monesta eri syystä.

Syynä voi olla esimerkiksi:

  • kielelliset vaikeudet
  • hahmottamisen pulmat
  • havainnoinnin ja keskittymisen vaikeudet
  • muistiongelmat
  • ongelmat toiminnan ohjauksessa
  • loogisen ajattelun vaikeus

Miten hankaluudet ilmenevät?

Silloin kun henkilöllä on kielellisiä vaikeuksia,
hänen on hankala ymmärtää matemaattisia käsitteitä.

Jos henkilöllä on avaruudellisen hahmottamisen pulmia,
hänen on vaikea ymmärtää esimerkiksi käyriä
ja kuvallisia esityksiä.
Avaruudellinen hahmottaminen tarkoittaa
suuntien, suhteiden ja etäisyyksien ymmärtämistä.

Matematiikan osaaminen edellyttää
avaruudellisen hahmottamisen kykyä.
Jos avaruudellisen hahmottamisen kyky on heikko,
henkilön on vaikea hahmottaa numeroita ja symboleja.

Silloin kun henkilön on vaikea keskittyä,
voi hänelle sattua virheitä.
Hän ei esimerkiksi havaitse numeroita ja laskumerkkejä.
Myös lukujen sijoittaminen kaavaan voi olla hankalaa.

Muistin ongelmat vaikeuttavat laskusääntöjen,
kertotaulun ja peruslaskutoimitusten ulkoa oppimista.
Muistia tarvitaan myös matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen.

Matematiikan hallitseminen edellyttää toiminnan
ohjauksen taitoja eli kykyä säädellä omaa toimintaa.
Jos toiminnan ohjaus ei suju,
voi henkilön olla vaikea esimerkiksi muuttaa laskutapaa.
Laskutapaa täytyy muuttaa,
jos on aloittanut tehtävän liian työläällä
tai kokonaan väärällä tavalla.

Jos henkilön on vaikea ajatella loogisesti,
on matemaattisten periaatteiden ymmärtäminen
ja soveltaminen hänelle hankalaa.
Tällöin on vaikea keksiä sopivaa tapaa ratkaista
esimerkiksi sanallisia tehtäviä tai arjen laskutehtäviä.

Vaikeudet voivat liittyä myös matemaattisiin taitoihin.
Silloin henkilön on vaikeaa ymmärtää esimerkiksi lukujonoja,
suuruuskäsitteitä ja lukujen välisiä suhteita.
Tällöin esimerkiksi miinus-merkkisiä lukuja tai
mittayksiköitä on vaikea käsitellä.

Matematiikan vaikeudesta käytetään myös termejä:

  • Laskemiskyvyn häiriö
  • Dyskalkulia

Sisältö päivitetty 11.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons