Suoraan sisältöön

Mitä hahmotusvaikeus tarkoittaa?

Hahmotusvaikeus tarkoittaa sitä,
että henkilön on vaikea käsitellä havaintotietoa
ja luoda mielikuvia.

Kun henkilöllä on hahmotusvaikeus,
hänen voi olla hankala esimerkiksi
arvioida suuntia tai avaruudellisia suhteita.
Myös kokonaisuuden rakentaminen osista voi olla vaikeaa.

Hahmotusvaikeuksilla tarkoitetaan yleensä
nähtyjen asioiden havainnoinnin ongelmia,
jotka voivat olla hyvin erilaisia.

Ongelmia voi olla esimerkiksi:

  • yksityiskohtien havaitsemisessa
  • kuvallisessa ajattelussa
  • kuvallisessa muistamisessa
  • mielikuvitusta vaativissa tehtävissä

Käytännössä henkilön voi olla hankala esimerkiksi:

  • lukea karttaa
  • löytää ja oppia reittejä
  • ymmärtää laitteiden toimintaa
  • ymmärtää rakennuspiirustuksia tai geometriaa

Myös ajan hahmottaminen voi olla vaikeaa.

Hahmotusvaikeuksiin liittyy usein myös
matematiikan vaikeuksia.
Matematiikan osaaminen edellyttää
avaruudellisen hahmottamisen taitoja.
Hahmotuskykyä tarvitaan esimerkiksi
lukujen sijoittelussa jakokulmaan.

Kun henkilöllä on hahmotusvaikeus,
hänen voi olla vaikea myös ymmärtää
aikajatkumoita ja syy-seuraussuhteita.
Myös kokonaisuuksien jäsentäminen
voi olla hänelle vaikeaa.

Hahmotusvaikeudet voivat hankaloittaa myös
vuorovaikutusta toisten kanssa.
Suuri osa vuorovaikutuksesta on sanatonta.
Hahmotusvaikeudet voivat haitata sanattomien viestien,
kuten ilmeiden ja eleiden tulkintaa.


Sisältö päivitetty 11.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons