Suoraan sisältöön

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellisissä erityisvaikeuksissa lapsen kielelliset taidot kehittyvät tavallista hitaammin ja poikkeavalla tavalla. Kielellisistä erityisvaikeuksista käytetään myös termiä dysfasia tai lyhennettä SLI (specific language impairment).

Vaikeuksia voi olla puheen ääntämisessä ja lauserakenteissa sekä yleisesti puheen sujuvuudessa. Ongelmia voi ilmetä puheen ymmärtämisessä, sanojen mieleen palauttamisessa, taivutusmuotojen ja käsitteiden käyttämisessä sekä asioiden nimeämisessä. Kielellisiin erityisvaikeuksiin voi liittyä myös motorista kömpelyyttä ja hahmotusongelmia.

Kielellinen erityisvaikeus lisää lukivaikeuden riskiä. Lievemmissä tapauksissa kielelliset erityisvaikeudet saattavat tulla selvästi ilmi vasta kouluoppimisessa. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien ohella voi ilmetä muun muassa abstraktin kielen ja käsitteiden ymmärtämisen vaikeutta.

Nuoruus- ja aikuisiässä kielelliset vaikeudet voivat ilmetä edelleen myös puhumisen ja puheen ymmärtämisen vaikeutena. Voi esiintyä sanojen löytämisvaikeutta ja poikkeavia lauserakenteita. Ymmärtämisen vaikeudet voivat ilmetä sekä kuullun että luetun ymmärtämisen alueilla. Kielelliset vaikeudet voivat vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunteiden säätelyyn.


Sisältö päivitetty 17.10.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons