Suoraan sisältöön

Mitä kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa?

Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa sitä,
että kielellisten ilmausten tuottamisessa tai
niiden ymmärtämisessä on vaikeuksia
Kielelliset taidot kehittyvät muita lapsia
hitaammin ja poikkeavalla tavalla.

Miten kehityksellinen kielihäiriö ilmenee?

Vaikeuksia voi olla esimerkiksi:

  • ääntämisessä
  • lauserakenteissa
  • yleisesti kielellisessä sujuvuudessa

Ongelmia voi ilmetä:

  • kielellisten ilmaisujen ymmärtämisessä
  • sanojen mieleen palauttamisessa
  • taivutusmuotojen ja käsitteiden käyttämisessä
  • asioiden nimeämisessä

Usein kehitykselliseen kielihäiriöön liittyy myös
lukemisen ja kirjottamisen vaikeuksia.
Kun kehityksellinen kielihäiriö on lievä,
se saatetaan huomata vasta koulussa.
Koulussa lukeminen, kirjoittaminen ja kielen käsitteiden
ymmärtäminen voi olla vaikeaa.

Nuorena ja aikuisena kielelliset vaikeudet näkyvät edelleen
vaikeutena tuottaa ja ymmärtää kielellisiä ilmaisuja.
Sanoja voi olla vaikea löytää ja lauseet voivat olla
rakenteeltaan poikkeavia.

Myös kuullun ja luetun ymmärtäminen voi olla vaikeaa.
Kun henkilöllä on kielellisiä vaikeuksia,
se voi vaikuttaa hänen ihmissuhteisiin,
ihmissuhdetaitoihin ja tunteiden säätelyyn.


Sisältö päivitetty 11.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons