Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 28.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Erityinen tuki lukiossa erityisopettajien näkökulmasta

Erityisopetuksen lisääminen lukioissa on nähty tarpeellisena. Oppimisen tuki lukioissa keskittyy eritysesti oppimaan oppimisen taitojen kasvattamiseen, oppimisvaikeuksista keskusteluun sekä lukemisen ja kirjoittamisen yksilölliseen harjoitteluun – Tämä ilmeni selvityksestä, jossa tarkasteltiin erityisopettajien kokemuksia lukivaikeuden arvioimisesta sekä vaikeuksiin kohdennetun tuen tarjoamisesta. Tämän vertaisarvioimattoman kyselytutkimuksen mukaan lukivaikeustodistusten tekemisen yhteydessä haasteeksi koettiin etenkin lukivaikeuden vaikeusasteen määrittely sekä lausuntojen oikeudenmukaisuus. Lukivaikeuden […]


LueUutiset - 27.5.2020

Erilaisten oppijoiden liitto toteutti opiskelijoille kyselyn etäopiskelusta korona-aikana

Etäopiskelua koskevalla kyselyllä haluttiin kartoittaa opiskelijoiden, erityisesti oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden, kokemaa tuen tarvetta sekä etäopiskelun tuottamia haasteita ja etuja. Kyselyyn vastasi 109 henkilöä, joista enemmistö (71 %) opiskeli ammattikorkeakoulussa. Vastaajista noin puolella joko oli oppimisvaikeus tai ei ollut varmaa tietoa mahdollisesta oppimisvaikeudesta. Lue lisää Erilaisten oppijoiden sivuilta.  


LueUutiset - 13.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Nuorten ADHD- ja ahdistusoireilun välinen yhteys kahdensuuntainen

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ja ahdistus ilmenevät usein yhtäaikaisesti. Pitkittäistutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten itsearvioitujen ADHD- ja ahdistusoireiden kehityspolkuja, havaittiin näiden vaikeuksien välisen suhteen olevan kahdensuuntainen. Nuorten ADHD-oireet voivat johtaa ahdistusoireisiin, mutta myös ahdistuneisuus voi lisätä ADHD-oireita. Tutkimus tukee suositusta, jonka mukaan ADHD-oireisiin kohdennetuilla tukitoimenpiteillä on mahdollista ennaltaehkäistä ahdistusta. Lisäksi tulosten perusteella nuorten ahdistuksen yhteydessä […]


Simple Share Buttons