Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 15.6.2018

Ammatillinen koulutus uudistui: miten erityisopetus muuttuu?

1.1.2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen laki, joka toi muutamia muutoksia myös erityisopetukseen. Keskeinen muutos oli ”erityisopetus” -käsitteen poistuminen ja muuttuminen ”erityiseksi tueksi”. Muutos herätti alkuvuodesta huolta siitä, onko opiskelijalla edelleen oikeus erityisopettajan antamaan eritysopetukseen, sillä laissa ei ollut selvää säännöstä erityisopetusoikeudesta eikä kelpoisuusasetuksissa säädetty ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuksista. Opetusministeriö tiedottikin 3.5.18 selkeyttävänsä kevään aikana kelpoisuusvaatimuksia ja […]


Simple Share Buttons