Suoraan sisältöön

Ammatillinen koulutus uudistui: miten erityisopetus muuttuu?

1.1.2018 astui voimaan ammatillisen koulutuksen laki, joka toi muutamia muutoksia myös erityisopetukseen. Keskeinen muutos oli ”erityisopetus” -käsitteen poistuminen ja muuttuminen ”erityiseksi tueksi”.

Muutos herätti alkuvuodesta huolta siitä, onko opiskelijalla edelleen oikeus erityisopettajan antamaan eritysopetukseen, sillä laissa ei ollut selvää säännöstä erityisopetusoikeudesta eikä kelpoisuusasetuksissa säädetty ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuksista.

Opetusministeriö tiedottikin 3.5.18 selkeyttävänsä kevään aikana kelpoisuusvaatimuksia ja selvensi erityistä tukea antavien opettajien kelpoisuusvaatimusten säilyneen ennallaan asetusmuutoksessa.

Myös ammatillisen perustutkinnon vaatimukset muuttuvat: osaamis- ja ammattitavoitteita ei enää räätälöidä opiskelijan kykyjen mukaan, vaan ammattitaitotavoitteet ovat kaikille samat. Osaamisen arviointia on kuitenkin mahdollista mukauttaa yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja osaamisen mukaan.

 

Lue lisää aiheesta:

Opetusministeriön tiedote 3.5.2018

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/erityisen-tuen-opettajien-kelpoisuusvaatimuksiin-liittyvia-saadoksia-selkeytetaan-ammatillisessa-koulutuksessa

Ammattikoulut voivat hyödyntää ammatillisen koulutuksen muutosten toimeenpanossa voi hyödyntää reformilähettiläitä. Lisätietoa saa osoitteesta:

https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/reformilahettilaat/


Sisältö päivitetty 10.05.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons