Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 13.12.2016

Esittelyssä NUTTU – Nuoret tuella elämään -hanke

NUTTU-hanke tukee nuoria työelämään Nuorilla, joilla on opintoihin ja työelämään kiinnittymisen hankaluuksia, voi olla taustalla oppimisvaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia. Vaikeuksia voi olla myös samanaikaisesti, sillä oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. NUTTU – Nuoret tuella elämään -hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset olevat alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset, joiden mielenterveyden ongelmat tai […]


LueUutiset - 3.10.2016

Koulutuksia oppimisvaikeuksista Kuntoutussäätiössä syksyllä 2016

1. OPISKELUKYKY KUNTOON 27.10.2016 klo 9–16 Kohderyhmä: Opettajat ja opiskelijahuolto sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset Koulutus on maksullinen. Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://kuntoutussaatio.fi/tapahtumat/opiskelukyky-kuntoon/ Lisätietoja: Johanna Korkeamäki, p. 044 781 3127, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi 2. NUORTEN OPPIMISEN JA MIELENTERVEYDEN ONGELMAT – Tunnistaminen, puheeksiotto ja tuki 18.11.2016 klo 12.30–15.30 Kohderyhmä: Työttömien tai työttömyysuhanalaisten nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat ja ammattilaiset Osallistujille […]


LueUutiset - 29.9.2016

Dysleksiaviikkoa vietetään taas lokakuussa

Eurooppalaista dysleksiaviikkoa vietetään Suomessa 3.10.- 9.10.2016. Viikon teemana ovat oppimisen apuvälineet sekä lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta. Erilaisia tapahtumia järjestetään ympäri Suomea. Tietoiskuja voi seurata myös verkon välityksellä omalta kotikoneelta. Tutustu ohjelmaan Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta. Lisätietoa: Erilaisten oppijoiden liitto http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/


LueUutiset - 18.8.2016

Koulutus: Opiskelukyky kuntoon

Kuntoutussäätiö järjestää Opiskelukyky kuntoon -koulutuksen Helsingissä 27.10.2016. Oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat ovat yleisimpiä opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä nuorilla ja aikuisilla. Koulutuksessa esitellään uutta tutkimusta oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien vaikutuksista opiskelukykyyn. Lisäksi tutustutaan käytännön tukikeinoihin opiskelun ja oppimisen sujumiseksi sekä opintoihin pääsemiseksi. Koulutus on maksullinen. Ohjelma ja ilmoittautuminen


LueUutiset - 18.8.2016

Nuorten aikuisten vertaisryhmiä oppimisen vaikeuksiin

Kuntoutussäätiön NUTTU-hankkeessa tarjotaan tukea vertaisryhmien muodossa nuorille, joilla on psyykkisen jaksamisen ja/tai oppimisen vaikeuksia. Vertaisryhmät järjestetään Helsingissä. Kenelle Alle 25-vuotiaille nuorille, joiden työhönsijoittuminen on epävarmaa mielenterveyden ongelmat tai oppimisen vaikeudet haittaavat opiskelussa ja työssä selviytymistä Syksyllä 2016 alkaa kolme kurssia. Tutustu sisältöihin


LueUutiset - 3.6.2016

Väitös: Lapset ja äidit antavat lapsen adhd-diagnoosille ristiriitaisia merkityksiä

Juho Honkasilta tutki väitöskirjassaan 18 diagnosoidun lapsen äidin ja 13 diagnosoidun nuoren aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriölle (adhd) antamia merkityksiä. Tutkimuksen mukaan äitien ja nuorten diagnoosille rakentamat merkitykset olivat ristiriidassa keskenään. Äideille lapsen diagnoosi merkitsi lupausta vaikeuksien todeksi ottamisesta ja paremmasta huomisesta. Nuoret eivät sitä vastoin passiivisesti hyväksyneet adhd-etuliitettä tai lääketieteellisen häiriön leimaa identiteettinsä rakennuspohjaksi. KM […]


LueUutiset - 11.5.2016

Uusia videoita oppimisvaikeuksista

Kritsin Oppiva-toiminnan, Kuntoutussäätiön sekä ammattiopisto Luovin yhteistyönä toteutettu videosarja oppimisvaikeuksista on julkaistu. Videoissa kerrotaan oppimisvaikeuksista, tarkkaavuusvaikeuksista, itsetunnosta ja toimivista tukikeinoista. Tutustu videoihin


LueUutiset - 9.5.2016

Väitös: ADHD-oireisia perheitä ei saa jättää yksin

ADHD-oireiset henkilöt eivät saa tarvitsemaansa tukea ja jopa syrjäytyvät tukitoimien ja palvelujen puuttuessa. Kasvatustieteen maisteri Erja Sandbergin väitöksen tutkimuskohteena ovat suomalaiset perheet, joissa ADHD:n oireet kuten keskittymisen vaikeus, aktiivisuuden säätelyhäiriöt sekä impulsiivisuus ovat vahvasti läsnä. Sandberg tutki yli kahdensadan perheen elämäntilannetta sekä kokemuksia opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodoista ja ammattilaisten välisestä yhteistyöstä. Sandberg on huolissaan […]


LueUutiset - 9.5.2016

Teema-artikkeli: Klubitalo tukee opinnoissa

Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitaloilla on kehitetty tuetun opiskelun mallia. Tuetun opiskelun malliin liittyy vertaistuki, yksilöllinen ohjaus ja yhteistyö oppilaitosten kanssa. Lue lisää tuetusta opiskelusta ja opiskelijoiden kokemuksista. Artikkeli: Klubitalo tukee opinnoissa


LueUutiset - 16.4.2016

Uutta materiaalia aikuisten oppimisvaikeuksista

Kuntoutussäätiö toteutti vapaan sivistystyön opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle suunnatun koulutuskokonaisuuden aikuisten oppimisvaikeuksista. Koulutus tarjosi tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia aikuisten oppimisen esteistä ja oppimista helpottavista keinoista. Koulutuksessa tuotettiin teemamateriaalia aikuisten oppimisvaikeuksista opetuksen ja ohjauksen tueksi. Tutustu materiaaliin.


Simple Share Buttons