Suoraan sisältöön

Väitös: Yksilöllinen tuki mahdollistaa aikuisten opiskelun

Työelämän muutokset ovat nykyisin nopeita, ja työntekijät joutuvat sopeutumaan kasvaneisiin vaatimuksiin. Yhä useampi aikuinen palaa koulunpenkille hankkiakseen tuoretta ammatillista osaamista tai uuden ammatin. Kaikille koulunkäynti aikuisena ei ole helppoa, vaan osa aikuisista tarvitsee tukea selviytyäkseen ammatillisesta koulutuksesta.

Kaisa Räty tutkii väitöksessään kuinka ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on vastattu aikuisten erityisen tuen tarpeeseen.

Ammatillinen aikuiskoulutus toteutuu hyvin yksilöllisesti ja oppilaitoksien tulee räätälöidä yksilöllisiä tapoja toteuttaa koulutusta. Lisäksi aikuisten tulee lain mukaan saada tukea, jos heillä on syystä tai toisesta erityisen tuen tarve. Ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset ovatkin 2000-luvulla kehittäneet erilaisia tapoja tukea niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea selviytyäkseen opinnoistaan.

Opinnoissa tarjottavan tuen tarkoituksena on auttaa aikuisopiskelijaa hänen omien yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti. Aikuisille tarjottava tuki voi olla esimerkiksi apu tehtävien tekoon, ajanhallinnan harjoittelua tai henkilökohtaisia keskusteluja kouluttajan kanssa. Joillakin opiskelijoilla on vaikeuksia selvitä työssä oppimisesta ja he olisivat tarvinneet enemmän tukea työpaikalle. Tällaista työssä toteutuvaa tukea on kokeiltu erilaisissa projekteissa, mutta se vaatii yhä jatkokehittelyä.

Aikuisilla opiskelun vaikeudet voivat johtua esimerkiksi erilaisista oppimisvaikeuksista tai ikävistä koulumuistoista. Yksilöllisen tuen avulla ammatillista aikuiskoulutusta voidaan kuitenkin tarjota yhä laajemmalle kohdejoukolle. Rätyn tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ammatillista aikuiskoulutusta vastaamaan yhä paremmin moninaisten opiskelijoiden kouluttamista.

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Räty väittelee 1.4. klo 12 Helsingin yliopistossa erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, sali 302.

Lisätietoa Helsingin yliopiston sivuilta


Sisältö päivitetty 06.08.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons