Suoraan sisältöön

Johanna Nukari

LueUutiset - 15.6.2017

ADHD:n uusi Käypä hoito -suositus huomioi nyt myös aikuiset

Juuri päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa hoitoratkaisujen tueksi. Käypä hoito -suositus käsittelee nyt ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisten ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.  


LueUutiset - 2.5.2017

Väitöstutkimus: Kielelliset vaikeudet voidaan tunnistaa jo varhaislapsuudessa

Sira Määttä tarkasteli 20.5.2017 tarkastetussa väitöstutkimuksessaan esikielellisten kommunikaatiotaitojen kehitystä ja kehityksen yhteyttä kielellisiin taitoihin kouluikään asti. Tutkimuksesta selviää, että varhaiset kielen ja kommunikaation taidot ennustavat vahvasti myöhempää kehitystä. Hyvin toteutettu seulonta neuvolassa voi auttaa tunnistamaan varhain ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kielellisten taitojen kehityksessä. Lue uutinen väitöksestä täältä.


LueUutiset - 25.4.2017

Väitös: Lapset ja äidit antavat lapsen adhd-diagnoosille ristiriitaisia merkityksiä

Juho Honkasilta tutki väitöskirjassaan 18 diagnosoidun lapsen äidin ja 13 diagnosoidun nuoren aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriölle (adhd) antamia merkityksiä. Tutkimuksen mukaan äitien ja nuorten diagnoosille rakentamat merkitykset olivat ristiriidassa keskenään. Äideille lapsen diagnoosi merkitsi lupausta vaikeuksien todeksi ottamisesta ja paremmasta huomisesta. Nuoret eivät sitä vastoin passiivisesti hyväksyneet adhd-etuliitettä tai lääketieteellisen häiriön leimaa identiteettinsä rakennuspohjaksi. KM […]


LueUutiset - 30.3.2017

Palvelujen vaihtuvuus ja osallistujien sitoutuminen varhaisten tukimuotojen haaste

Lue blogiteksti täältä.


LueUutiset - 23.3.2017

Maksuttomia ryhmäkursseja opiskeluvaikeuksien ja arjenhallinnan tukemiseksi

Kuntoutussäätiö järjestää yhdessä Nyytin, HERO:n ja Leikkiväen kanssa maksuttomia ryhmäkursseja opiskeluvaikeuksien ja arjenhallinnan tukemiseksi pääkaupunkiseudulla Ryhmät kokoontuvat keväällä 2017 kahdeksan kertaa. Ryhmät ovat osa Kuntoutussäätiön toteuttamaa Vaikuttavaa tukea nuorten elämän poluilla -hanketta. Lisätietoja ryhmien sisällöistä, ilmoittautumisesta ja hankkeesta löydät ohesta.


LueUutiset - 7.3.2017

Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksen mini-webinaari ”Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä?”

Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksen mini-webinaari torstaina 9.3. klo 11.00 – 11.30 aiheesta ”Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä?” Osallistuminen EI vaadi ennakkoilmoittautumista ja on ihan ilmaista. Paikkoja: 100 kpl, nopeusjärjestyksessä, vapaa pääsy. Ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Katso lisää tietoa täältä: Tietokone Webinaari


LueUutiset - 28.2.2017

Uusi hanke oppimisvaikeuksien huomioimisesta työpaikoilla

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA ESR-hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua erilaisesta oppimisesta ja tuen tarpeesta sekä päästään kokeilemaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. OPPI-VA -hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla tehdään alkukartoitus, jolla selvitetään muun muassa, miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikan viestinnässä ja millaisia tuen tarpeita työntekijöillä on. Tämän perusteella kullekin työpaikalle kootaan työkalupakki sille sopivista apuvälineistä. Työyhteisöt saavat […]


LueUutiset - 21.2.2017

Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä -kirja on ilmestynyt

Erilaisten oppijoiden liitto ry on julkaissut helmikuussa 2017 uuden kirjan, jonne on koottu ensimmäistä kertaa kaikki erilaista oppijaa hyödyttävät tietokoneen toiminnot yksien kansien väliin. Erilaisten oppijoiden liiton lehdistötiedotteessa Pauli Sarsama, Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksen pedagoginen apuvälineasiantuntija, kertoo oppaan taustoista: ”Meillä Apuvälinekeskuksessa näkyy selvästi niin työelämän kuin opintojen tahdin kiristyminen. Kirjallisten raporttien määrä kasvaa koko ajan. […]


LueUutiset - 20.1.2017

Oppimiskahvilassa voi keskustella oppimisvaikeuksista

Kuntoutussäätiössä järjestetään avoimia oppimiskahviloita, joissa voi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja kuulla myös muiden osallistujien kokemuksia aiheesta. Kuntoutussäätiön tulevaisuuskioskissa järjestetään aikuisille kerran kuussa avoimia oppimiskahviloita, joissa vapaamuotoisesti keskustellaan oppimiseen liittyvistä kysymyksistä Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja toisten osallistujien kanssa. Avoimet oppimiskahvilat kokoontuvat Helsingin Malminkartanossa osoitteessa Kuntoutussäätiön Tulevaisuuskioski Pakarituvantie 4-5, 1 krs. Oppimiskahviloiden aikataulu keväällä 2017: 8.2 keskiviikkona klo […]


LueUutiset - 18.1.2017

Selvitys lukio-opiskelijoiden kokemuksista kartoittaa avun saantia oppimisvaikeuksiin

Pääkaupunkiseudun lukioiden 2. vuosikurssin opiskelijoille tehtiin vuonna 2016 palvelukysely. Pääkaupunkiseudun lukiolaisille loka-marraskuussa tehdyn kyselyn mukaan opiskelijat kokevat viihtyvänsä oppilaitoksessaan ja tarvittaessa tukea on ollut saatavilla hyvin. Opiskelu lukioissa koetan kuitenkin kuormittavaksi, ja työn määrän koetaan olevan suurempi kuin edellisen kyselyn aikaan, joka tehtiin neljä vuotta sitten. Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelijoista 11 % ei koe saavansa tarvittessa apua […]


Simple Share Buttons