Suoraan sisältöön

Katsaus: Miten työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat?

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten elämäntilanteiden tiedetään olevan moninaisia, kuten myös syyt opintojen ja työelämän ulkopuolelle jäämiselle. Elämäntilanteeseen liittyvien tekijöiden tarkempi tunnistaminen on tärkeää, sillä pitkittynyt opintojen ja työelämän ulkopuolella oleminen lisää tutkimusten valossa riskiä syrjäytymiselle sekä nuorten ongelmien monimutkaistumiselle.

Kuntoutussäätiön katsauksessa tarkasteltiin 46 opintojen ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren (17−30 vuotta) taustatietoja, hyvinvointia, palveluiden käyttöä sekä omaan toimintakykyyn ja tulevaisuuteen liittyviä toiveita. Tiedot saatiin matalan kynnyksen ohjaus­jaksolle hakeutumisen yhteydessä tehdys­sä alkuhaastattelussa.

Opintojen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret aikuiset kuvasivat useita hyvinvointia ja toimintakykyä heikentäviä tekijöitä. Suurin osa kertoi ajankohtaisista mielenterveydenongelmista sekä aiempiin opintojen aikaisista haasteista oppimiseen, jaksamiseen sekä sosiaalisiin tilanteisiin liittyen. Huomattavalta osalta puuttui toisen asteen tutkinto ja yli puolet oli keskeyttänyt vähintään yhdet opinnot. Kiusaamiskokemuksia raportoi jopa neljä viidestä haastatellusta.

Haastatelluista suurin osa oli käyttänyt kuluneen vuoden aikana mielenterveys-, lääkäri- ja työelämänpalveluita sekä toimeentulotukea. Eniten ilman palvelua oli jääty tarpeesta huolimatta talous- ja velkaneuvonnan osalta.

Opintojen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret aikuiset toivoivat matalan kynnyksen ryhmään osallistumisen myötä muutosta etenkin mielen hyvinvoinnissa, tulevaisuuden selkiytymistä, helpotusta sosiaalisiin tilanteisiin sekä ihmisten tapaamista ja tekemistä päiviin. Tulevaisuuden osalta toivottiin eniten työhön tai opintoihin pääsyä sekä arkisia asioita, kuten viihtyisää kotia, parempaa taloustilannetta tai ihan vain tavalliseksi kuvattua arkea.

Katsauksen tulokset kuvaavat, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten yksilöllisen tilanteen selvittäminen on tärkeää, sillä työhön ja opintoihin pääsyä ja niissä pärjäämistä voivat vaikeuttaa erilaiset hyvinvointiin, oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Ammattilaisilta kaivattiin tukea oman ammatillisen polun selkiyttämisen, mutta myös sellaisten tulevaisuudensuunnitelmien tekoon, joihin omat voimavarat riittäisivät sekä keinoja niiden vahvistamiseen.

Linkki katsaukseen:

Parkkila, Minna & Poutiainen, Erja. (2023). Miten työn ja opintojen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat? Kuntoutus 46(1)

 


Sisältö päivitetty 05.09.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons