Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 2.5.2017

Väitöstutkimus: Kielelliset vaikeudet voidaan tunnistaa jo varhaislapsuudessa

Sira Määttä tarkasteli 20.5.2017 tarkastetussa väitöstutkimuksessaan esikielellisten kommunikaatiotaitojen kehitystä ja kehityksen yhteyttä kielellisiin taitoihin kouluikään asti. Tutkimuksesta selviää, että varhaiset kielen ja kommunikaation taidot ennustavat vahvasti myöhempää kehitystä. Hyvin toteutettu seulonta neuvolassa voi auttaa tunnistamaan varhain ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kielellisten taitojen kehityksessä. Lue uutinen väitöksestä täältä.


Simple Share Buttons