Suoraan sisältöön

Lisätietoa ja lukuvinkkejä

Lukuvinkkejä

Oppimisvaikeus.fi-sivustolla

Lukihäiriö

Perustietoa lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista

Oppimisvaikeuksien tunnistus

Miten tunnistetaan ja arvioidaan oppimisvaikeuksia?

Lukeminen

Vinkkejä lukemisen helpottamiseksi

Äänikirjat

Äänikirjoista on hyötyä, kun lukeminen on hankalaa.

Aiheesta muualla

Erilaisten oppijoiden liitto

Järjestö erilaisille oppijoille, vanhemmille ja ammattilaisille.

Lukihäiriö.fi

Sivusto kokoaa perustietoa lukivaikeuksista ja auttaa käyttäjiä etsimään lisätietoa ja apua oikeasta paikasta.

Selko.fi

Selko.fi-sivulle on koottu internetin suomenkieliset selkosivustot.

Celia

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa.
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden huomioon ottaminen korkeakouluopinnoissa

Esok-hankkeen julkaisema opas


Kirjallisuutta

Erilaisen oppijan käsikirja. Erilaisten oppijoiden liitto ry, Lukineuvola -hanke. Gummerus, 2007.

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen. Kuntoutussäätiö, 2010. Verkkoversio.


Ammattikirjallisuutta

 • Ahonen Timo, Aro Tuija (toim.). Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Atena, 1999.
 • Ahonen Timo, Haapasalo Seija. Oppimisvaikeudet. Teoksessa: Rissanen P, Kallanranta T & Suikkanen A (toim.) Kuntoutus, 2.p. Duodecim, 2008, s. 489-506.
 • Holopainen Leena, Kairaluoma Leila, Nevala Jukka, Ahonen Timo, Aro Mikko. Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, 2004.
 • Kairaluoma Leila, Ahonen Timo, Aro Mikko, Kakkuri Irma, Laakso Kirsti, Peltonen Marjukka, Wennström Kaija (toim.). Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Niilo Mäki Instituutti, 2008.
 • Lukivaikeusko terveydenhuollon asia? Korvatulehduksista kouluhaluttomuuteen, unihäiriöistä uupumiseen. Erilaisten oppijoiden liitto ry, Lukineuvola-hanke, 2006. Verkkoversio.
 • LUKKI-kansio. Avaimia luki-lukkoihin (toim.). Turun kristillisen opiston säätiö, 2004.
 • Lyytinen Heikki, Ahonen Timo, Korhonen Tapio, Korkman Marit, Riita Tytti (toim.). Oppimis­vaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma, 2.p. WSOY, 2002.
 • Nevala Jukka, Kairaluoma Leila, Ahonen Timo, Aro Mikko, Holopainen Leena. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, 2006.
 • Nukari Johanna. Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010. Verkkoversio.
 • Reiterä-Paajanen Ulla ja Haapasalo Seija. Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Kuntoutussäätiö, 2010. Verkkoversio.
 • Saarelainen Anna-Leena ja Haapasalo Seija. Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kuntoutussäätiö, 2010. Verkkoversio.
 • Strandén Kaisa (toim.). Ei tyhmä vaan erilainen oppija: oppimisvaikeuksien kokeminen, syyt, esiintyvyys ja kuntoutus. Stakes, 1997.
 • Takala Marjatta, Kontu Elina (toim.). Luki-vaikeudesta lukitaitoon. Yliopistopaino, 2006.

Tutkimuksia ja arviointeja

 • Ala-Kauhaluoma Mika, Laurila Heidi, Haapasalo Seija. Oppimisvaikeudet tukipalvelun haasteena. Lukineuvola-hankkeen arviointitutkimus. Kuntoutussäätiön työselosteita 35/2008.
 • Haapasalo Seija, Korkeamäki Johanna. Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan-hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38/2009.
 • Haapasalo Seija, Salomäki Jukka. ”On kuin kivi olisi vierähtänyt sydämeltä”. Kokemuksia aikuisten erilaisten oppijoiden ryhmäkuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 64/2000.
 • Korkeamäki Johanna. Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010. Verkkoversio.
 • Korkeamäki Johanna, Reuter Anni ja Haapasalo Seija. Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus. Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010. Verkkoversio.
 • Laasonen M, Lehtinen M, Leppämäki S, Tani P & Hokkanen L (2010). Project DyAdd: Phonological processing, reading, spelling, and arithmetic in adults with dyslexia or ADHD. Journal of Learning Disabilities, 43(1), 3-14.
 • Laasonen, M., Leppämäki, S., Tani, P. & Hokkanen, L. (2009). Adult Dyslexia and Attention Deficit Disorder in Finland – Project DyAdd: WAIS-III Cognitive Profiles Journal of Learning Disabilities, 42 (6), 511-527.
 • Laasonen M, Salomaa J, Cousineau D, Leppämäki S, Tani P, Hokkanen L & Dye M (2012). Project DyAdd: Visual attention in adult dyslexia and ADHD. Brain and Cognition, 80, 311–327.
 • Laasonen, M., Service, E., Lipsanen, J. & Virsu, V. (2010). Adult developmental dyslexia in a shallow orthography: Are there subgroups? Read Writ. DOI 10.1007/s11145-010-9248-9.
 • Laasonen M, Service E & Virsu V (2002). Crossmodal Temporal Order and Processing Acuity in Developmentally Dyslexic Young Adults. Brain and Language 80,340–354.
 • Laasonen M, Virsu V, Oinonen S, Sandbacka M, Salakari A & Service E (2012). Phonological and sensory short-term memory are correlates and both affected in developmental dyslexia. Read Writ, DOI 10.1007/s11145-011-9356-1.
 • Paananen Soili. Dysleksia, identiteetti ja biografinen oppiminen. Dysleksia aikuisen elämänkerronnassa. Acta Universitatis Lapponiensis 107, 2006.

 


Sisältö päivitetty 24.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons