Suoraan sisältöön

Lukivaikeuden tunnistuslista

Alla on 22 toteamusta, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai oppimisvaikeuksiin.
Niihin vastaaminen helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.

Rastita ne lauseet, jotka sopivat elämääsi.

 

Mitä vastaus tarkoittaa?

Jos sait rastin useaan kohtaan, sinulla saattaa olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus.

Yli yksitoista rastia antaa vahvan syyn epäillä lukivaikeutta.

Jos sait vain muutaman rastin, kyseessä voi olla hyvin kapea-alainen oppimisvaikeus tai sitten sinulla ei ole oppimisvaikeutta.

Miten lukivaikeus ilmenee?

Kehityksellisen lukivaikeuden ja oppimisvaikeuden määritelmän mukaan vaikeudet alkavat jo lapsuudessa. Oppimisvaikeudet tulevat yleensä ilmi viimeistään peruskoulun ensimmäisillä luokilla.

Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen hitautena. Myös virheitä voi tulla helposti. Usein myös vieraiden kielten oppiminen on hankalaa.

Jos vaikeudet alkavat äkillisesti tai lapsuusajan jälkeen, taustalla on todennäköisesti muita tekijöitä kuin kehityksellinen vaikeus.

Lue lisää lukivaikeudesta

Lataa Lukivaikeuden tunnistuslista pdf-tiedostona.


Sisältö päivitetty 10.10.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons