Suoraan sisältöön

Mikä on lukivaikeus?

Lukivaikeus tarkoittaa sitä,
kun lukeminen ja kirjoittaminen on vaikeaa.
Silloin henkilön on vaikea ymmärtää
lukemaansa tekstiä tai kirjoittaa.

Lukivaikeus ilmenee eri lailla eri ihmisillä.
Yleistä on se, että lukeminen on hidasta.
Tekstin voi myös ymmärtää väärin.
Usein myös kirjoittaminen on hankalaa.

Kun henkilöllä on lukivaikeus,
tekstiä voi olla vaikea ymmärtää
ja lukemista saatetaan siksi vältellä.
Lukemisen välttely johtaa siihen,
että hän oppii vähemmän sanoja ja asioita.

Aikuisena useimmat osaavat lukea ja kirjoittaa.
Ongelmat näkyvät silloin esimerkiksi hitaana kirjoittamisena
tai vaikeutena oppia vierasta kieltä.

Usein kun on lukivaikeus,
voi olla myös muita ongelmia esimerkiksi
matematiikassa tai keskittymisessä.

Lukivaikeuteen liittyy usein muistin ongelmia

Kun henkilöllä on lukivaikeus,
on hänen usein myös vaikea muistaa asioita.
Varsinkin kielellinen lyhytkestoinen muisti toimii usein heikosti.
Sen takia henkilön voi olla vaikea pitää mielessä kuultuja ohjeita.
Myös mutkikkaiden ajatusten muistaminen voi olla hankalaa.

Ongelmien ratkaiseminen voi myös olla vaikeaa,
kun tehtävään liittyvät asiat eivät pysy mielessä.

Huonon muistin takia myös lukeminen voi olla vaikeaa.
Lukiessa voi olla vaikeaa pitää mielessä luetun tekstin sisältö.
Sen takia tekstiä voi olla vaikea ymmärtää.
Kielen muistamiseen liittyvät vaikeudet hankaloittavat
myös vieraiden kielten opiskelua.

Mistä lukivaikeus johtuu?

Lukivaikeus on usein perinnöllistä.
Alttius lukivaikeuteen on olemassa aivoissa
jo syntymästä lähtien.

Lukivaikeus voi ilmetä jo pienellä vauvalla.
Vauva ei erota äänteitä tarkasti.
Sen vuoksi lapsi ei opi puhetta ja kieltä normaalisti.

Voisiko sinulla olla lukivaikeus?

Lukivaikeuden tunnistamisen apuna voit käyttää
lukivaikeuden tunnistuslistaa.
Tunnistuslista sisältää 22 kysymystä,
jotka liittyvät lukivaikeuteen ja oppimisvaikeuksiin.

Jos vastaat moneen kysymykseen myöntävästi,
sinulla voi olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus.

Aloita klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja vastaa kysymyksiin.

Siirry Lukivaikeuden tunnistuslistaan

 

Lukivaikeudesta käytetään myös termiä:

  • Lukihäiriö

Sisältö päivitetty 11.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons