Suoraan sisältöön

Luetun ymmärtäminen

Luetun ymmärtämisen haasteiden taustalla voi olla oppimisvaikeus

  • Lukivaikeus
  • Kehityksellinen kielihäiriö

Myös keskittymisen haasteet voivat vaikeuttaa luetun ymmärtämistä.

Luetun ymmärtäminen ei itsessään sisälly lukivaikeuden määritelmään. Lukivaikeus kuitenkin ilmenee usein työläänä ja hitaana lukemisena. Kun lukeminen vaatii tavallista enemmän ajattelua ja keskittymistä, on muisti kovilla. Näin ollen lauseen lopussa voi olla jo vaikeaa muistaa alkua tai kappaleen päätyttyä voi asian punainen lanka olla jo haihtunut mielestä.

Luetun ymmärtämistä voi haastaa lukivaikeuden lisäksi kehitykselliset kielelliset vaikeudet. Niiden yhteydessä sanavarasto saattaa jäädä tavanomaista kapeammaksi ja erityisesti monimutkaisen kielen tai vaikeiden käsitteiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Myös tarkkaavuuden pulmat voivat vaikuttaa luetun ymmärtämiseen: jos keskittyminen lukiessa on vaikeaa, voi tekstin olennainen sanoma jäädä tavoittamatta.

 

On hyvä selvittää, mitä tekijöitä luetun ymmärtämisen haasteiden taustalla on. Näin saadaan toimivat tukitoimet käyttöön.

Myös tekstejä on monenlaisia ja syitä niiden lukemiseen erilaisia.

Ymmärtämisen syvyys voi vaihdella tekstin ja lukemisen tavoitteen mukaan.

 

Lukemisen aloittaminen

 Mieti ensin, mikä on lukemisesi tavoite. Lukemisen tavoite vaikuttaa siihen, millaisella syventymisen tasolla ja tekniikalla tekstiä kannattaa lukea.

Silmäily, hakuluku ja syventävä lukeminen ovat lukemisen tapoja, joita voi vaihdella sen mukaan, mitä tekstistä on tavoitteena saada irti. Aina tekstiä ei tarvitse tai kannata lukea sanasta sanaan, alusta loppuun. Silmäily sopii tekstiin tutustumiseen ja yleiskuvan hahmottamiseen. Hakulukua voi käyttää, kun tarkoitus on löytää vastaus tiettyyn kysymykseen. Syventävä lukeminen toimii laajemman asiakokonaisuuden haltuun ottamisessa. Syventävässä lukemisessa avuksi voi ottaa erilaiset opiskelutekniikat.

Tärkeä osa lukemistehtävää on valmistautuminen ja lukemisen suunnittelu, etenkin kun edessä on isompi lukutehtävä.  Lukusuunnitelmaan tekoon löydät vinkkejä tämä sivun ylemmistä osiosta.

Oppimistekniikkaa luetun ymmärtämisen tueksi

ELKT – Ennakoiti, Lukeminen, Kysyminen & Tiivistäminen

Hyvä työkalu luetun ymmärtämisen tukemiseen on ELKT-tekniikka. Nimi tulee sanoista ennakointi, lukeminen, kysyminen ja tiivistäminen.

Tämä neljän askeleen tekniikka on tyypillinen työkalu, kun opetetaan luetun ymmärtämistä, mutta vaiheet toimivat myös omaa ymmärtämistä valvovina ja tarkkailevina apukeinoina. ELKT:n avulla voit sekä arvioida, miten olet ymmärtänyt lukemaasi että edistää ymmärtävän lukemisen taitoasi.

ELKT:n voi ottaa rutiiniksi aina, kun edessä on laaja tekstikokonaisuus, esimerkiksi kokonainen kirjan luku. Kun vaiheita harjoittelee säännöllisesti, ne voivat vähitellen tulla tutuiksi tavoiksi lähestyä tekstiä.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons