Suoraan sisältöön

Vinkkejä luetun ymmärtämisen helpottamiseen

Jos luetun ymmärtäminen on haastavaa, taustalla voi olla oppimisvaikeus. Esimerkiksi lukivaikeus tai kehityksellinen kielihäiriö. Myös keskittymisen haasteet voivat vaikeuttaa luetun ymmärtämistä.

Lukivaikeus ilmenee usein työläänä ja hitaana lukemisena. Kun lukeminen vaatii tavallista enemmän ajattelua ja keskittymistä, muisti kuormittuu. Esimerkiksi lauseen lopussa voi olla vaikea muistaa alkua tai kappaleen päätyttyä olennainen asia voi olla jo unohtunut.

Luetun ymmärtämistä voi haastaa myös kehitykselliset kielelliset vaikeudet. Niiden yhteydessä sanavarasto saattaa jäädä normaalia kapeammaksi. Myös monimutkaisen kielen tai vaikeiden käsitteiden ymmärtäminen voi olla haastavaa.

Myös tarkkaavuuden pulmat voivat vaikuttaa luetun ymmärtämiseen. Jos keskittyminen lukiessa on vaikeaa, voi tekstin olennainen sanoma jäädä tavoittamatta.

On hyvä selvittää, mistä luetun ymmärtämisen haasteet johtuvat. Näin saadaan toimivat tukitoimet käyttöön.

Luetun ymmärtämiseen vaikuttavia asioita:

Tekstejä on monenlaisia. Luettavana voi olla esimerkiksi:

 • oppikirja
 • romaani
 • nettisivu
 • uutinen

Myös lukemisen syyt ja tavoitteet vaihtelevat. Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • yleiskuvan hahmottaminen
 • tietyn tiedon hakeminen
 • laajan tietoaineiston sisäistäminen
 • oma ilo tai rentoutuminen

Luetun ymmärtämisen syvyys voi vaihdella tekstin ja lukemisen tavoitteen mukaan.

Mieti myös millainen lukija olet.

 • Mikä sinua innostaa ja motivoi lukemaan?
 • Mikä auttaa keskittymään?
 • Haittaavatko oppimisvaikeudet lukemista?
 • Mitä oppimistekniikoita voit hyödyntää?

Miten voit helpottaa luetun ymmärtämistä?

Mieti ensin, mikä on lukemisesi tavoite. Lukemisen tavoite vaikuttaa siihen, millaisella syventymisen tasolla ja tavalla tekstiä kannattaa lukea.

Lukemisen tapoja ovat:

 • silmäily
 • hakuluku
 • syventävä lukeminen

Lukemisen tapaa voit vaihdelle sen mukaan, mitä tekstistä on tavoitteena saada irti. Aina tekstiä ei tarvitse tai kannata lukea tarkasti alusta loppuun.

Silmäily sopii tekstiin tutustumiseen ja yleiskuvan hahmottamiseen.

Hakulukua voi käyttää, kun tarkoitus on löytää vastaus tiettyyn kysymykseen.

Syventävä lukeminen toimii laajemman asiakokonaisuuden haltuun ottamisessa. Syventävässä lukemisessa avuksi voi ottaa erilaiset opiskelutekniikat.

Tärkeä osa lukemistehtävää on valmistautuminen ja lukemisen suunnittelu. Varsinkin silloin, kun edessä on isompi lukutehtävä.

Suunnittele lukemistasi:

 • Pilko suuri kokonaisuus osiin.
 • Seuraa jaksamistasi. Mikä riittää?
 • Milloin jaksat parhaiten keskittyä?
 • Mieti lukukerralle kesto ja tauot.

Lukusuunnitelmaan tekoon löydät Vinkkejä lukemisen suunnitteluun -osiosta.

Muokkaa ympäristöäsi:

 • Valitse paikka (koti, kirjasto, kahvila).
 • Lue istuen, seisten tai välillä liikuskellen.
 • Säädä valaistus sopivaksi.
 • Huomioi äänet (pieni häly tai hiljaisuus).

Muokkaa materiaalia:

 • Merkitse tekstiin alleviivauksia ja värejä.
 • Käytä kuvasymboleja ja tukisanoja kappaleiden vieressä.
 • Lue ääneen.
 • Hyödynnä äänikirjoja.
 • Käytä selainten lukuohjelmia (puhe tekstiksi, tekstin kuuntelu, keskittyminen).

Lähesty aihetta eri tavoin:

 • Keskustele lukemastasi jonkun kanssa.
 • Kerro omin sanoin mitä olet oppinut.
 • Katso lyhyitä videoita aiheesta.

Käytä ELKT-oppimistekniikkaa luetun ymmärtämisen tukena

Hyvä työkalu luetun ymmärtämisen tukemiseen on ELKT-tekniikka. Nimi tulee sanoista: Ennakointi, Lukeminen, Kysyminen & Tiivistäminen.

ELKT-tekniikan avulla voit arvioida, miten olet ymmärtänyt lukemaasi ja edistää ymmärtävän lukemisen taitoasi.

Voit ottaa ELKT-tekniikan rutiiniksi aina, kun edessä on laaja tekstikokonaisuus. Esimerkiksi kokonainen kirjan luku. Kun vaiheita harjoittelee säännöllisesti, ne voivat vähitellen tulla tutuiksi tavoiksi lähestyä tekstiä.

1 Ennakointi

Pohdi otsikon ja kuvien perusteella:

 • Tiedätkö aiheesta jotain etukäteen?
 • Liittykö aihe kokemuksiisi?
 • Herättääkö aihe tunteita?
 • Onko aihe aivan uusi?

Katso miltä tekstin rakenne näyttää:

 • Erottuvatko kappaleet selkeästi?
 • Onko väliotsikoita?

Voit jo etukäteen merkitä kappaleiden väliin tauon, jossa pohdit hetken lukemaasi.

2 Lukeminen

Ennen varsinaista lukemista katso vielä tekstiä läpi.

 • Merkkaa ja poimi sinulle uudet käsitteet.
 • Selvitä, mitä uudet käsitteet tarkoittavat.
 • Voit koota tietoja esimerkiksi muistilapulle.

Seuraavaksi voit ryhtyä lukemaan. Muista pitää merkitsemäsi tauot. Kun pidät taukoa, palauta mieleesi olennaiset asiat lukemastasi kappaleesta.

3 Kysymykset

Esitä tekstistä omia kysymyksiä.

 • Mikä oli uutta, erityisen kiinnostavaa tai ongelmallista?
 • Olitko joistain asioista eri mieltä? Miksi?

4 Tiivistäminen

Mikä on tekstin keskeinen sanoma? Mistä teksti kertoo?

Mieti mielessäsi, kirjoita tai kerro ääneen tekstin keskeinen sisältö.

Ääneen lukeminen, ääneen ajattelu ja ääneen kertominen voi selkiyttää omaa ymmärrystä luetusta.


Sisältö päivitetty 19.12.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons