Suoraan sisältöön

Tietoa

Mitä oppimisvaikeus tarkoittaa?

Oppimisvaikeus tarkoittaa sitä,
kun henkilön on vaikea oppia opetettavia taitoja.
Oppimisvaikeus voi ilmetä eri tavoin eri ikäisillä ja sen mukaan,
mitä asiaa henkilö opettelee.

Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä eli
monella saman perheen jäsenellä voi olla oppimisvaikeus.
Samassa perheessä oppimisvaikeudet voivat kuitenkin
näyttäytyä eri tavoin.

Mikä on oppimisen erityisvaikeus?

Oppimisen erityisvaikeus tarkoittaa,
että henkilöllä on suuria vaikeuksia opiskella
ja oppia tiettyjä taitoja vaativia asioita.
Oppiminen on erityisen vaikeaa näissä tietyissä asioissa,
vaikka henkilö on lahjakas, koulutettu ja terve.

Oppimisen erityisvaikeuksia ovat esimerkiksi:

  • luku- ja kirjoitusvaikeus eli lukivaikeus
  • matematiikan vaikeus
  • kielellinen vaikeus

Lukivaikeutta on noin 3 – 10 prosentilla suomalaisista.
Lukivaikeudesta käytetään myös termiä lukihäiriö.

Usein henkilöllä on monenlaisia
oppimisvaikeuksia samanaikaisesti.
Oppimisvaikeus voi myös olla kapea-alainen.
Silloin oppiminen on vaikeaa vain yhdellä oppimisen alueella
esimerkiksi lukemisessa tai laskemisessa.

Oppiminen on usein vaikeaa myös henkilöillä,
joille keskittyminen on erittäin vaikeaa.

Mitä ovat laaja-alaiset oppimisvaikeudet?

Laaja-alainen oppimisvaikeus tarkoittaa sitä,
kun tietojen ja taitojen oppiminen on vaikeaa usealla osa-alueella.
Silloin henkilöllä voi olla vaikeata lukea, kirjoittaa ja laskea.
Tällöin henkilön lahjakkuustaso on matala.

Oppimisen vaikeudet voivat johtua myös sairaudesta

Oppimisen vaikeudet voivat johtua myös
hermostoon liittyvästä sairaudesta tai vauriosta.
Sairaus tai vaurio voi olla esimerkiksi
aivovamma, aivoverenkiertohäiriö tai CP-vamma.
Myös mielenterveydelliset syyt voivat vaikeuttaa oppimista.
Mielenterveydellisiä syitä ovat esimerkiksi masennus,
työuupumus ja skitsofrenia.

Mitkä ovat oppimisvaikeuksien diagnoosikoodit?

Terveydenhuollossa henkilön sairaus tai terveysongelma
määritetään diagnoosikoodilla.
Oppimisvaikeuksien diagnoosikoodit ovat F80-83.
Diagnoosikoodi F81 sisältää lukemisen,
kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen vaikeudet.
Lääkärin tekemää diagnoosia voidaan tarvita
esimerkiksi etuuden saamiseksi.


Sisältö päivitetty 28.01.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons