Suoraan sisältöön

Vahingolliset ajatukset

Automaattiset ajatukset

Ihmiset tekevät mielessään jatkuvasti tulkintoja tilanteista. Nämä tulkinnat eli automaattiset ajatukset syntyvät nopeasti ja niitä voi olla hankala erottaa oikeista tapahtumista.

Automaattiset ajatukset vaikuttavat siihen, mitä tunteita ihmisellä tilanteessa syntyy.  Ne vaikuttavat myös siihen, miten ihminen toimii tilanteessa.

Automaattisten ajatusten taustalla ovat uskomukset

Jokaisella ihmisellä on uskomuksia itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Nämä uskomukset vaikuttavat siihen, mitä tulkintoja ja havaintoja eri tilanteissa tehdään.

Esimerkiksi uskomus ”olen huono” johtaa siihen, että ympäristöstä tehdään helposti tätä uskomusta vahvistavia tulkintoja. Myös ihmisen tunnetila ja mieliala vaikuttavat automaattisiin ajatuksiin. Jos tunnetila on esimerkiksi pelokas, ympäristöstä huomataan merkkejä vaaratekijöistä, ja pelon tunne voimistuu.

Vahingolliset ajatukset

Automaattiset ajatukset voivat olla hyödyllisiä, jos ne ohjaavat ihmistä reagoimaan nopeasti tilanteeseen sopivalla tavalla.  Joskus automaattiset ajatukset eivät vastaa todellisuutta ja voivat olla esimerkiksi liian kielteisiä. Silloin niitä kutsustaan ajatusvääristymiksi.

Ajatusvääristymiä on kaikilla ihmisillä ainakin joissakin tilanteissa. Usein toistuvat kielteiset ajatusvääristymät voivat olla vahingollisia. Tällöin monet tilanteet herättävät henkilössä kielteisiä tunnetiloja. Siitä voi seurata pitkäaikaista pahaa oloa, ahdistusta ja masennusta.

Tyypillisiä vahingollisia ajatusvääristymiä ovat muun muassa liiallinen yleistäminen, itsen vähättely ja kielteinen ajattelu.

Vahingollisia ajatuksia voi oppia tunnistamaan ja niiden vaikutusta elämässään voi vähentää. Tietoa vahingollisten ajatusten kanssa työskentelystä löydät täältä.


Sisältö päivitetty 10.06.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons