Suoraan sisältöön

Muisti ja oppiminen masennuksessa

Kaiken ikäisillä masennukseen liittyy tyypillisesti tiedonkäsittelyn vaikeutta, kuten muistivaikeuksia ja tarkkaavuuden pulmia. Siten masennus voi vaikuttaa oppimiskykyyn. Masennus vie henkisiä voimavaroja, jolloin niitä ei riitä uusien asioiden opetteluun. Masentuneena mieli voi myös täyttyä huolista, jolloin kuultu ja nähty voivat jäädä tallentumatta muistiin.

Muistin pulmat masennuksessa voivat osittain olla oma kokemus: masentuneena omat kyvyt arvioidaan usein todellisuutta heikommaksi. Osittain muistin pulmat voi todeta neuropsykologisessa tutkimuksessa. Varsinkin näönnvarainen muisti voi masentuneella heikentyä hieman.

Masentuneena myös toiminnanohjaus usein heikkenee. Se voi näkyä tiedonkäsittelyn hitautena ja jumiutumisena. Toiminta voi myös häiriintyä tavallista herkemmin.

Masentuneen aivoissa voi olla havaittavia muutoksia verrattuna ei-masentuneen aivoihin. Ainakin osan masennukseen liittyvistä muistin ja oppimisen hankaluuksista arvellaan liittyvän näihin muutoksiin. On havaittu, että aivojen syviin tunne-elämää sääteleviin osiin kuuluva hippokampus on masennusta sairastavilla yleensä jonkin verran pienempi kuin muilla. Hippokampuksella on tärkeä merkitys oppimisessa ja muistissa.

Useimmat tiedonkäsittelyn pulmat korjautuvat masennuksesta toipumisen jälkeen. Se voi tapahtua kuitenkin viiveellä.


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons