Suoraan sisältöön

Itsetunto

Hyvä itsetunto on tunnetta pätevyydestä tai kyvykkyydestä erityisesti itselle merkityksellisissä asioissa. Se on tunnetta omasta arvokkuudesta. Hyvään itsetuntoon kuuluu kokemus, että on hyvä ja pärjää monessa asiassa. Siihen kuuluu myös omien heikompien puolien tunnistaminen ja hyväksyminen.

Heikkoon itsetuntoon liittyy tunne, että on muita huonompi. Omat haastavat piirteet nähdään korostuneina, eikä hyviä ominaisuuksia itsessä huomata. Jos itsetunto on kovin heikko, on hankala motivoitua yrittämään, koska epäonnistuminen tuntuu todennäköiseltä. Itsetunnon heikkous on riski mielialapulmille ja ahdistuneisuudelle sekä sosiaalisten tilanteiden pelolle.

Itsetunto ei yleensä ole kokonaan hyvä tai huono. Itsetunnossa on useita ulottuvuuksia. Kokemus itsetunnosta voi vaihdella tilanteesta riippuen. Esimerkiksi ihmisellä voi olla matala itsetunto liittyen oppimiskykyyn, mutta samaan aikaan korkea itsetunto liittyen ihmissuhteisiin tai itsestä huolehtimiseen.


Sisältö päivitetty 21.12.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons