Suoraan sisältöön

Vinkkejä oppimisen taitojen parantamiseen

Oppimisen taitoja voit harjoitella ja oppia. Kun tunnet oman tapasi oppia, pääset parempiin oppimistuloksiin.

Oppimisen taitoihin vaikuttavat:

  • itsetuntemus eli käsitys itsestäsi oppijana
  • tieto omista motivaatiota ja keskittymistä edistävistä asioista
  • ajankäytön suunnittelu

Opiskelutaitoja ovat:

  • kyky etsiä uutta tietoa eri lähteistä
  • tiedon omaksuminen
  • merkityksien ymmärtäminen
  • merkityksien mieleen painamista ja palauttamista tukevien tekniikoiden käyttö

Opiskelutaitojen harjoittelun tavoitteena on, että opit käyttämään uutta tietoa tai taitoa oman tavoitteesi saavuttamiseen.

Palaute auttaa sinua oppimisen taitojen harjoittelussa

Oma kokemuksesi auttaa sinua arvioimaan oppimisen taitojen harjoittelua, mutta aina se ei riitä. Joskus voi olla vaikea arvioida oliko käyttämäsi työskentelytapa oikea suhteessa tavoitteisiin ja oppimisen tuloksiin.

Ulkopuolinen palaute voi olla hyödyllistä. Voit pyytää toista henkilöä arvioimaan tietyn menetelmän tai työskentelytavan käyttöä.


Sisältö päivitetty 10.10.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons