Suoraan sisältöön

Esimerkkejä työjärjestelyistä

Ympäristöä muuttamalla voidaan usein parantaa työntekijän oppimista ja toimintakykyä. Koko työpaikan tasolla on hyödyllistä kiinnittää huomiota tietotyön sujuvuuteen, asianmukaisiin työvälineisiin ja toimiviin käytäntöihin.

Erilaiset työjärjestelyt voivat olla tehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia. Suositeltavia ovat esimerkiksi rauhallinen työtila keskittymistä vaativiin tehtäviin, mahdollisuus keskittyä yhteen työtehtävään kerrallaan tai työtoverilta saatava apu tiettyyn työtehtävään. Huomion kiinnittäminen työn tekemisen tapaan voi lisätä myös työn tehokkuutta.

Lukiapuvälineillä tarkoitetaan pääasiassa tietokoneohjelmia, jotka tukevat lukemista ja kirjoittamista. Lähes kaikki tekstit on mahdollista muuttaa ääneksi. Myös puheen saa muutettua tekstiksi. Lisäksi on useita ohjelmia, jotka tukevat muistiinpanojen tekemistä tai ajanhallintaa.

Esimerkkejä työjärjestelyistä

Lukeminen

 • Selkeät ohjeet kirjallisten ohjeiden lisäksi suullisesti ja/tai näyttämällä
 • Selkeä fontti ja suurempi kirjainkoko
 • Keskeiset asiat kerrotaan myös suullisesti.
 • Lukemisen apuvälineet (lukukalvot, tietokoneen puhetuki)

Kirjoittaminen

 • Kirjoittamisen apuvälineet (puhe tekstiksi, ennustava tekstinsyöttö)
 • Rauhallinen työtila tai mahdollisuus etäpäivään
 • Selkeästi jäsennetty tekstimalli
 • Työtoverin apu
 • Apuvälineet muistiinpanojen tekemistä varten (esim. nauhuri)
 • Ei kiertäviä sihteerivuoroja
 • Ideointityökalut, esimerkiksi ajatuskartta (mindmap)

Laskeminen

 • Laskukone (tarvittaessa isolla näytöllä tai puhuva laskin)
 • Ruudullista muistipaperia, ruudukkojen hyödyntäminen esimerkiksi prosenttilaskuissa
 • Jatkuvasti sovellettavat kaavat selkeästi näkyvillä, ”lunttilaput”
 • Mallilaskut ja tarkistuslistat
 • Muistisäännöt

Muistamiseen ja keskittymiseen liittyvät ongelmat

 • Rauhallinen työympäristö (tarvittaessa kuulokkeet, etätyömahdollisuus)
 • Värikoodit erilaisille tehtäville tai aikatauluille
 • Mahdollisuus keskittyä yhteen työtehtävään kerrallaan
 • Riittävä tauotus
 • Muistamisen ja ajanhallinnan apuvälineet (muistikirjat, sähköinen kalenteri, muistutukset)
 • Ylimääräisten keskeytysten vähentäminen

Sisältö päivitetty 11.09.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons