Suoraan sisältöön

Muilta saatu tuki

Tuen saamista vaikeuttaa puutteellinen tieto oppimisvaikeuksista ja saatavilla olevista palveluista.

Asianmukaisen tuen saaminen oppimisvaikeuksiin voi vaatia suurta oma-aloitteisuutta joko ihmiseltä itseltään tai hänen läheiseltään. Ihmiset eroavat myös siinä, kuinka paljon he etsivät oma-aloitteisesti tukea ja haluavat ottaa sitä vastaan. Mitä paremmin tuntee omat vahvuutensa ja vaikeutensa, sitä helpompi on pyytää tukea ja itselle sopivia järjestelyjä.

Tuen saaminen tärkeää

Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ihmisellä on joku, joka kannustaa, toimii todenmukaisena peilipintana ja auttaa löytämään omia ratkaisuja. Koska yhteiskunnan tukea on vaikea saada, on läheisiltä ja ystäviltä saatu tuki usein ensiarvoisen tärkeää.

Tuen saamisessa on tärkeää myös vastavuoroisuus, eli mahdollisuus auttaa muita. Omien vahvuuksien hyvä tuntemus antaa mahdollisuuden tarjota tukea muille. Esimerkiksi omien lasten tukeminen oppimisvaikeuksissa on monelle vanhemmalle tärkeää. Omien lasten kouluvaikeudet voivat myös olla kimmoke selvittää omaa oppimisvaikeutta.

Oppimisvaikeudesta kertominen

Tuen saaminen edellyttää usein oma-aloitteista kertomista oppimisvaikeudesta. Ennen kertomista on hyvä pohtia, miksi, miten ja kenelle kertoo vaikeudesta. Kertomista helpottaa, kun siitä seuraa ymmärrystä ja toimivia työ- ja opiskeluratkaisuja.

Oppimisvaikeuksiin on oikeus saada tukea siinä missä muihinkin vaikeuksiin. Keskustelu muiden ihmisten kanssa voi avata uusia näkökulmia. Monet hyötyvät asiantuntija-avun ohella myös vertaistuesta.


Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons