Suoraan sisältöön

Itsetuntemus ja oman paikan löytäminen

Oppimisvaikeuksien virallinen nimeäminen koetaan usein helpottavana, tapahtui se sitten lapsena, nuorena tai vasta aikuisena.

Nimeäminen koetaan helpommin myönteisenä, kun se selittää oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja siihen sisältyy mahdollisuus saada apua. Nimeämisestä voi tulla kielteinen kokemus silloin, kun siitä seuraa eristämistä muista oppilaista tai muut alkavat kohdella eri tavalla.

Myönteisen lopputuloksen kannalta on keskeistä, että oppimisvaikeuden selvittäminen selittää riittävästi vaikeuksia sekä korostaa vahvuuksia. Itsetuntemuksen kasvu auttaa hahmottamaan paremmin omia mahdollisuuksia. Samalla on tärkeää selvittää, millaisesta avusta olisi hyötyä.

Mitä oppimisvaikeuden hyväksyminen tarkoittaa?

Tunnistamisen jälkeen oman oppimisvaikeuden merkitystä joutuu usein miettimään uudelleen saadun tiedon valossa. Tärkeässä roolissa on itsensä hyväksyminen oppimisvaikeuksista huolimatta. Hyväksymistä auttaa oppimisvaikeuden jakaminen osiin, eli vaikeuden näkeminen vain yhtenä puolena itsessä. Käytännössä on tärkeää yrittää vähentää heikkouksien merkitystä ja voimistaa vahvuuksia.

Oppimisvaikeuden voi nähdä myös eräänlaisena vahvuutena: se opettaa parhaimmillaan sinnikkyyttä, auttaa löytämään luovia ratkaisuja sekä olemaan suvaitsevainen muita ihmisiä ja erilaisuutta kohtaan.

Oman vahvuusalueen löytäminen

Itsetuntemuksen kannalta ratkaisevaa on oman vahvuusalueensa löytäminen. Oma vahvuusalue löytyy parhaiten sellaisilta elämänalueilta, missä omia vahvuuksia voi hyödyntää parhaiten.

Oman vahvuusalueen löytyminen on erittäin tärkeää itsetunnon ja vaikeuksien kiertämisen kannalta. Nuoruus ja nuori aikuisuus näyttävät olevan erityisen otollista aikaa vaikeuksien ja vahvuuksien uudelleentutkimiseen.

Kun ihmisillä on mahdollisuus hyödyntää paremmin omia kiinnostuksenkohteitaan ja kykyjään, he saavuttavat myös parempaa menestystä. Omat erityiskyvyt ovat monelle tärkeitä myönteisen minäkuvan luomisessa. Myös uusien opiskelutaitojen ja apuvälineiden käyttö voi olla nuoruudessa ja aikuisuudessa helpompaa kuin lapsena.


Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons