Suoraan sisältöön

Mikä auttaa pärjäämään?

Oppimisvaikeuksien kanssa selviytyminen

Hyvä itsetuntemus ja valikoima erilaisia selviytymiskeinoja voi olla selviytymisen kannalta opiskelumenestystä tärkeämpää.

Nykyään lähes kaikki ammatit edellyttävät peruskoulun jälkeistä kouluttautumista ja työelämässä vaaditaan yhä enemmän ja monipuolisempia kielellisiä ja kirjallisia valmiuksia. Oppimisvaikeudet kasvavat ja kasautuvat helposti, kun tiedonkäsittelylle tulee uusia vaatimuksia. Kouluvaikeudet voivat myös vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon ja opiskeluhaluihin.

Oppimisvaikeuksien vaikutukset opiskelumotivaatioon, henkiseen hyvinvointiin tai työllistymiseen ovat usein varsinaisia oppimisen ongelmia suurempia. Tutkimuksissa on havaittu, että oppimisvaikeuksiin liittyy tavallista useammin matala koulutustaso ja työttömyyttä. Myös erilaiset mielenterveyden ongelmat ja päihderiippuvuus ovat keskimääräistä yleisempiä.

Selviytymistä edistäviä asioita

Tutkimuksissa on löydetty erilaisia selviytymistä edistäviä asioita haastattelemalla elämän eri osa-alueilla menestyneitä aikuisia. Tutkimustuloksia voi hyödyntää tukimuotojen ja palveluiden kehittämisessä.

Menestyjille on tutkimusten mukaan yhteistä pyrkimys ottaa oma elämä hallintaan ja muuttaa omaa toimintaa haluttuun suuntaan. He ovat usein päämääräsuuntautuneita ja ovat pyrkineet löytämään kokemistaan vaikeuksista myös myönteisiä puolia.

Menestyksekkääseen toimintaan sisältyy yksilöllistä sinnikkyyttä, valikoima käytännön selviytymiskeinoja, kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet suhteessa ympäristöön ja oma-aloitteinen tuen hakeminen. Nämä osa-alueet voivat olla koulumenestystä tärkeämpiä.


Sisältö päivitetty 15.02.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons