Suoraan sisältöön

Vahingollisia ajatusmalleja voi muuttaa

Liiallisten kielteisten ajatusten ja tunteiden vähentämisessä tärkeää on omien automaattisten ajatusten tunnistaminen. Kannattaa huomioida, tuleeko mieleen usein samoja kielteisiä uskomuksia, joiden perusteella tekee tulkintoja tilanteesta.

Omaa ajatteluaan voi oppia huomaamaan esimerkiksi tilannepäiväkirjan avulla. Jos tunnistaa itsellään jonkin ajatusvääristymän, voi tarkastella sen esiintymistä jonkin aikaa säännöllisesti. Kannattaa kirjata tarkasti ylös, mitä tilanteissa tapahtui, ja mitä ajatuksia ja tunteita tilanteissa koki.

Kun omia ajatuksiaan oppii tunnistamaan, niitä on mahdollista myös haastaa. Ajatusten haastaminen tarkoittaa esimerkiksi toimimista toisin kuin automaattisen ajatuksen perusteella toimisi.

Omien ajatusten paikkansa pitävyyttä voi arvioida esimerkiksi etsimällä todisteita niiden puolesta ja niitä vastaan.

Jos ajatukset itsestä ja tilanteesta ovat usein kielteisiä, huomiota voi tarkoituksella kiinnittää myönteisiin asioihin ja myönteisiin puoliin itsessä, kuten onnistumisiin, vahvuuksiin ja saavutuksiin. Myönteisten asioiden kirjoittaminen ylös voi olla tässä apuna.

Tietoisuustaitoja harjoittelemalla voi tulla paremmin tietoiseksi nopeasta automaattisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen ketjusta. Tietoisuustaidot tarkoittavat muun muassa taitoa tiedostaa omat ajatukset ja suhtautua niihin hyväksyvästi. Tietoisuustaitoharjoituksia löydät esimerkiksi Oivamieli-verkkosivulta.

Tärkeää on oppia huomaamaan, että ajatukset ovat vain ajatuksia, eivätkä totuuksia. Omiin kielteisiin ajatuksiin itsestä voi saada etäisyyttä myös tällä harjoituksella.

Lisää tietoa vahingollisista ajatuksista sekä keinoja niiden tunnistamiseen ja haastamiseen löytyy seuraavilta verkkosivuilta:

NYYTI – Ajatusten voimaa

Mielenterveystalo

Nuorten Mielenterveystalo


Sisältö päivitetty 21.12.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons