Suoraan sisältöön

Stressi

Lievä stressi voi johtaa parempaan suoritukseen, mutta voimakas, pitkään jatkunut stressi saattaa johtaa täydelliseen lamaantumiseen.

Selviytymiskeinoja tarvitaan tilanteissa, joiden vaativuus ylittää hetkellisesti omat voimavarat. Tällöin ihminen alkaa kärsiä stressistä. Stressi on alun perin kehittynyt suojaamaan ihmistä ympäristön muutoksissa. Stressin tarkoitus on auttaa ihminen pois tukalasta tilanteesta. Jos sopeutumista ei tapahdu, hälytysvaihe jää päälle ja ihminen uupuu.

Stressi voi olla hyvää tai pahaa

Lievimpänä stressin muotona voi pitää valpastumista. Tällöin yleinen vireystila nousee ja aistit ja ajattelu terävöityvät. Valpastumista voimakkaampi on hälytysvaihe, joka valmistaa nopeaan ja tavanomaista voimakkaampaan ruumiilliseen suoritukseen.

Stressi ei välttämättä aina synny ulkoisista tekijöistä, vaan myös aivojen sisäinen toiminta voi aiheuttaa sen. Myös kielteinen ennakko-odotus voi laukaista stressireaktion.

Pitkäaikainen stressi vaikeuttaa oppimista monella eri tavalla: se vaikeuttaa keskittymistä ja voi haitata muistin toimintaa. Myös nukkumisvaikeudet heijastuvat oppimiseen. Uupunut ihminen menettää kiinnostuksensa asioihin ja suhtautuu niihin välinpitämättömästi.

Rentoutuminen auttaa oppimista

Rentoutumisella tarkoitetaan elimistön toiminnan rauhoittamista.Rentoutumista kannattaa opetella, sillä harjoittelu tuottaa vähitellen tuloksia.

Arkipäivän tilanteissa saattaa mielessä pyöriä useita ajatuksia ja ratkaisemattomia ongelmia yhtä aikaa. Välillä kannattaa pysähtyä ja keskittää ajatuksensa vain tähän hetkeen ja unohtaa kaikki ulkopuoliset ja turhat asiat.

Helppo tapa vähentää ylimääräistä jännitystä on hengittää syvään. Samalla voi myös jännittää ja rentouttaa lihaksiaan.

Rauhoittumisharjoitukset voivat olla myös mielikuvaharjoituksia, joiden aikana palautetaan mieleen aikaisempia onnistumisen kokemuksia. Nämä tapahtumat voidaan sijoittaa tulevaisuuteen mielikuvien avulla.

Myös liikunta auttaa purkamaan lihasjännitystä ja lievittää stressiä. Alkoholi sen sijaan yleensä pahentaa stressin oireita. Stressiä voi helpottaa myös muiden itselle mieluisten harrastusten avulla.


Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons