Suoraan sisältöön

Mieliala ja oppiminen

Mielialalla on merkitystä oppimiseen.

Oppimisvaikeuksiin liittyy useita mielenterveyden ongelmiin altistavia tekijöitä. Monelle ovat tyypillisiä erilaisuuden tuntemukset, erilaiset sosiaaliset vaikeudet ja matala itsetunto. Toistuva turhautuminen yrittämisestä huolimatta vaikuttaa sekä mielialaan että sinnikkyyteen. Mieliala voi vaikuttaa siihen, pidetäänkö tehtäviä haasteina vai uhkina.

Keskittymisvaikeudet, jännitys, epävarmuus ja vetäytyminen voivat kertoa oppimiseen liittyvästä ahdistuneisuudesta. Ahdistuneisuus synnyttää helposti noidankehän, jossa omat vaikeudet tuntuvat entistä suuremmilta ja vähemmän vaikeitakin asioita vältetään. Tällöin ratkaisukeinojen löytyminen voi olla erityisen hankalaa.

Oman toiminnan kriittinen tarkkaileminen ja matala itsetunto voivat jättää jatkuvan epävarmuuden tunteen. Osa voi myös tuntea, että heidän on pakko selviytyä kaikesta yksin. Kyky auttaa muita ihmisiä ja ottaa tarvittaessa apua vastaan on yksi ihmisille ominainen vahvuus. On tärkeää tietää, milloin kannattaa kääntyä muiden puoleen. Kenenkään ei kannata sinnitellä yksin vaikeuksien kanssa, sillä joskus pelkästään ongelmasta kertominen voi auttaa löytämään ratkaisuja.

Lisää aiheesta

Mielenterveys on voimavara


Sisältö päivitetty 11.09.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons