Suoraan sisältöön

Itsetunnon parantaminen

Hyvä itsetunto on tärkeä voimavara mielen hyvinvoinnille. Oheen on koottu asioita, jotka voivat parantaa itsetuntoa.

Hyväksytyksi tulemisen kokemus

Yksi tärkeimpiä asioita itsetunnon kannalta on hyväksytyksi tulemisen kokemus muiden joukossa. Itsetunnon kannalta tärkeää on siis seura, joka hyväksyy ja arvostaa. Aito ja jatkuva positiivinen palaute muilta ihmisiltä parantaa itsetuntoa.

Hyvän itsetunnon esimerkki

Hyvän itsetunnon kehittymisessä voi auttaa malli sellaiselta henkilöltä, jolla on itsearvostusta ja pätevyyden tunnetta.

Lapsuudessa vanhemman itseä arvostava asenne on tärkeä lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta. Aikuisena hyväitsetuntoisen henkilön malli voi olla voimauttava.

Ajatusvääristymien käsittely

Matalaan itsetuntoon liittyy vahingollisia ajattelutapoja ja ajatusvääristymiä.  Omien vahingollisten ajattelumallien tunnistaminen ja oppiminen reagoimaan niihin uudella tavalla on tärkeä osa itsetunnon parantamista.

Kyky reagoida omiin ajatuksiin uudella tavalla ja tiedostaminen, että ne ovat vain ajatuksia lisää kokemusta kontrollista omaan ajatteluun ja toimintaan. Se tukee itsetuntoa.

Ongelmanratkaisutaidot

Kokemus, että pystyy ratkaisemaan ja selviytymään elämän ongelmista on osa hyvää itsetuntoa. Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen voi auttaa parantamaan itsetuntoa.

Tehokkaammaksi ongelmanratkaisijaksi voi oppia. Tehokkaaseen ongelmanratkaisuun kuuluu ongelman tunnistaminen, mahdollisien vaihtoehtoisten reagoimistapojen ja niiden seurausten tunnistaminen ja parhaan reagoimistavan valitseminen sekä suunnitelma tavasta päästä tavoiteltuun ratkaisuun.

Jämäkkyyden harjoittelu

Jämäkkyys perustuu siihen, että tunnistaa oman arvonsa ja oikeutensa ihmisenä. Se on itsen ja omien arvojen puolustamista.

Jämäkkyys toimii hyvän itsetunnon lähteenä. Lisäksi olemalla jämäkkä voi rajoittaa tekijöitä, jotka laskevat itsetuntoa, kuten haitallisia ihmissuhteita ja huonoa kohtelua. Jämäkkyyden harjoittelu, eli ”voimautuminen”, on tärkeää itsetunnon kehittämisessä.

Itsetuntemuksen lisääminen

 Lisäämällä itsetuntemusta itsetunto voi kehittyä. Itsetuntemusta voi kehittää tutustumalla omiin hyviin ja heikkoihin puoliin.

Itsetuntemusta voi harjoitella esimerkiksi pohtimalla omia hyviä ominaisuuksia sekä piirteitä, joita pitää heikkokuksina. Voi myös pohtia, milloin heikkouksina pitämistään puolista voi olla hyötyä

Myötätuntoinen suhtautuminen itseen

 Myötätuntoista suhtautumista itseä kohtaan voi harjoitella. Tähän kuuluu sen ymmärtäminen, että epätyädellisyys on osa ihmisenä olemista, ja että kaikki tekevät virheitä.

Myötätuntoista suhtautumista itseen opetellaan usein tietoisuustaitoharjoitusten avulla. Niissä harjoitellaan hyväksymään omat ajatukset sellaisina kuin ne ovat.

Häpeän tunteen käsittely

Häpeän peittely lisää häpeää. Häpeästä selviää puhumalla siitä.


Sisältö päivitetty 21.12.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons