Suoraan sisältöön

Hyvinvoivat aivot

Aivot tarvitsevat samoja asioita kuin ihmisen muu keho: terveellistä ravintoa, riittävää lepoa ja yöunta, vireää toimintaa sekä tietenkin riittävästi happea.

Riittävä lepo ja yöunen hyvä laatu ovat välttämättömiä aivojen toiminnalle. Unen aikana käsitellään ja tallennetaan päivällä hankittuja tietoja pitkäkestoiseen muistiin. Väsyneet aivot toimivat huonosti ja oppiminen on heikompaa. Myös erilaiset onnettomuusriskit kasvavat väsyneenä.

Haitallisia tekijöitä aivojen toiminnalle ovat vammojen ja aivosairauksien lisäksi muun muassa päihteet, muut myrkylliset aineet ja jopa jotkut lääkkeet. Myös unen puute, stressi, mielenterveyden häiriöt ja virikkeiden puute voivat heikentää aivojen vireää toimintaa.

Haitallisten tekijöiden vaikutukset voivat näkyä erilaisina keskittymisen ja oppimisen vaikeuksina, henkisen toimintakyvyn, joustavuuden, ongelmaratkaisukyvyn tai sosiaalisten taitojen heikentymisenä. Pahimmillaan seuraukset ovat pysyviä ja työkyvyttömyyttä aiheuttavia.

Harjoittelua aivoille

Aivot paranevat käytössä samoin kuin auton akku latautuu käytettäessä. Ne taidot, joita harjoittelemme, kehittyvät ja ne valmiudet, joita emme käytä, eivät kehity ja jäävät unohduksiin.

Harjoittelun myötä taidot tulevat sujuvammiksi ja samalla aivoissa vapautuu työmuistitilaa uusille asioille. Uusien asioiden opettelua auttaa kiinnostunut ja myönteinen tunnetila.

Säännöllinen liikunta on tarpeen kunnon kohottamisen ja monien sairauksien ehkäisyn lisäksi myös aivojen henkiselle toiminnalle. Ikääntyvillä säännöllisesti liikuntaa harrastavilla muistitoiminnan on todettu olevan vireämpää kuin liikuntaa harrastamattomilla.

Liikunta tuottaa myös mielihyvää lisäämällä elimistön oman sisäisen mielihyvähormonin endorfiinin eritystä. Sienestys voi joskus olla aivoille tehokkaampaa aivojumppaa kuin ristikoiden tekeminen.


Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons